Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_get_intermediate_size ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_get_intermediate_size', $data, $post_id, $size )
Parametry: (3)
  • (array) $data Array of file relative path, width, and height on success. May also include file absolute path and URL.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The post_id of the image attachment
    Wymagane: Tak
  • (string|array) $size Registered image size or flat array of initially-requested height and width dimensions (in that order).
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • image_get_intermediate_size()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the output of image_get_intermediate_size()

Źródło

return apply_filters( 'image_get_intermediate_size', $data, $post_id, $size );