Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_index_template ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_index_template ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Full path to index template file.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve path of index template in current or parent template.

The template hierarchy and template path are filterable via the {@see '$type_template_hierarchy'} and {@see '$type_template'} dynamic hooks, where $type is 'index'.Źródło

function get_index_template() {
	return get_query_template( 'index' );
}