Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_auth_check_interval ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_auth_check_interval', 3 * MINUTE_IN_SECONDS )
Parametry:
  • (int) $interval The interval in which to check a user's authentication. Default 3 minutes in seconds, or 180.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the authentication check interval.

Źródło

'interval'     => apply_filters( 'wp_auth_check_interval', 3 * MINUTE_IN_SECONDS ),