Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.auth_cookie ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'auth_cookie', $cookie, $user_id, $expiration, $scheme, $token )
Parametry: (5)
 • (string) $cookie Authentication cookie.
  Wymagane: Tak
 • (int) $user_id User ID.
  Wymagane: Tak
 • (int) $expiration The time the cookie expires as a UNIX timestamp.
  Wymagane: Tak
 • (string) $scheme Cookie scheme used. Accepts 'auth', 'secure_auth', or 'logged_in'.
  Wymagane: Tak
 • (string) $token User's session token used.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the authentication cookie.

Źródło

return apply_filters( 'auth_cookie', $cookie, $user_id, $expiration, $scheme, $token );