Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_attachment_innerhtml ›

Od2.0.0
Przestarzały2.5.0
get_attachment_innerhtml ( $id = 0, $fullsize = false, $max_dims = false )
Parametry: (3)
 • (int) $id Optional. Post ID.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (bool) $fullsize Optional, default to false. Whether to have full size image.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (array) $max_dims Optional. Dimensions of image.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
Powrót:
 • (false|string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve HTML content of image element.Źródło

function get_attachment_innerHTML($id = 0, $fullsize = false, $max_dims = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_get_attachment_image()' );
	$id = (int) $id;
	if ( !$post = get_post($id) )
		return false;

	if ( $innerHTML = get_attachment_icon($post->ID, $fullsize, $max_dims))
		return $innerHTML;

	$innerHTML = esc_attr($post->post_title);

	return apply_filters('attachment_innerHTML', $innerHTML, $post->ID);
}