Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.auth_cookie_malformed ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'auth_cookie_malformed', $cookie, $scheme )
Parametry: (2)
  • (string) $cookie Malformed auth cookie.
    Wymagane: Tak
  • (string) $scheme Authentication scheme. Values include 'auth', 'secure_auth', or 'logged_in'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires if an authentication cookie is malformed.

Źródło

do_action( 'auth_cookie_malformed', $cookie, $scheme );