Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_http_cookie_value ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_http_cookie_value', $this->value, $this->name )
Parametry: (2)
  • (string) $value The cookie value.
    Wymagane: Tak
  • (string) $name The cookie name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the header-encoded cookie value.

Źródło

return $this->name . '=' . apply_filters( 'wp_http_cookie_value', $this->value, $this->name );