Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_flush ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_flush ( Brak parametrów )
Zobacz:
  • WP_Object_Cache::flush()
Powrót:
  • (bool) False on failure, true on success
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes all cache items.Źródło

function wp_cache_flush() {
	global $wp_object_cache;

	return $wp_object_cache->flush();
}