Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_health_check_site_status_result ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_health_check_site_status_result ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Ajax handler for site health check to update the result status.Źródło

function wp_ajax_health_check_site_status_result() {
	check_ajax_referer( 'health-check-site-status-result' );

	if ( ! current_user_can( 'view_site_health_checks' ) ) {
		wp_send_json_error();
	}

	set_transient( 'health-check-site-status-result', wp_json_encode( $_POST['counts'] ) );

	wp_send_json_success();
}