wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_blacklist_check › WordPress Function

Od1.5.0
Przestarzały5.5.0
wp_blacklist_check ( $author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent )
Parametry: (6)
 • (string) $author The author of the comment
  Wymagane: Tak
 • (string) $email The email of the comment
  Wymagane: Tak
 • (string) $url The url used in the comment
  Wymagane: Tak
 • (string) $comment The comment content
  Wymagane: Tak
 • (string) $user_ip The comment author's IP address
  Wymagane: Tak
 • (string) $user_agent The author's browser user agent
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (bool) True if comment contains disallowed content, false if comment does not
Zdefiniowane na:
Codex:

Does comment contain disallowed characters or words.Źródło

function wp_blacklist_check( $author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '5.5.0', 'wp_check_comment_disallowed_list()' );

	return wp_check_comment_disallowed_list( $author, $email, $url, $comment, $user_ip, $user_agent );
}