Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_{$meta_type}_meta ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( "add_{$meta_type}_meta", $object_id, $meta_key, $_meta_value )
Parametry: (3)
  • (int) $object_id Object ID.
    Wymagane: Tak
  • (string) $meta_key Meta key.
    Wymagane: Tak
  • (mixed) $_meta_value Meta value.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before meta of a specific type is added.

The dynamic portion of the hook, $meta_type, refers to the meta object type (comment, post, term, or user).

Źródło

do_action( "add_{$meta_type}_meta", $object_id, $meta_key, $_meta_value );