Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.validate_email ›

Od3.0.0
Przestarzały3.0.0
validate_email ( $email, $check_domain = true )
Parametry: (2)
  • (string) $email Email address to verify.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $check_domain Deprecated.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: true
Zobacz:
Powrót:
  • (string|bool) Either false or the valid email address.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Deprecated functionality to validate an email address.Źródło

function validate_email( $email, $check_domain = true) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_email()' );
	return is_email( $email, $check_domain );
}