wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.validate_plugin › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
validate_plugin ( $plugin )
Parametry:
  • (string) $plugin Path to the plugin file relative to the plugins directory.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (int|WP_Error) 0 on success, WP_Error on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Validates the plugin path.

Checks that the main plugin file exists and is a valid plugin. See validate_file().


Źródło

function validate_plugin( $plugin ) {
	if ( validate_file( $plugin ) ) {
		return new WP_Error( 'plugin_invalid', __( 'Invalid plugin path.' ) );
	}
	if ( ! file_exists( WP_PLUGIN_DIR . '/' . $plugin ) ) {
		return new WP_Error( 'plugin_not_found', __( 'Plugin file does not exist.' ) );
	}

	$installed_plugins = get_plugins();
	if ( ! isset( $installed_plugins[ $plugin ] ) ) {
		return new WP_Error( 'no_plugin_header', __( 'The plugin does not have a valid header.' ) );
	}
	return 0;
}