Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.validate_username ›

Od2.0.1
Przestarzałyn/a
validate_username ( $username )
Parametry:
  • (string) $username Username.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether username given is valid
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Checks whether a username is valid.Źródło

function validate_username( $username ) {
	$sanitized = sanitize_user( $username, true );
	$valid     = ( $sanitized == $username && ! empty( $sanitized ) );

	/**
	 * Filters whether the provided username is valid or not.
	 *
	 * @since 2.0.1
	 *
	 * @param bool   $valid    Whether given username is valid.
	 * @param string $username Username to check.
	 */
	return apply_filters( 'validate_username', $valid, $username );
}