Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



add_meta_boxes_link ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'add_meta_boxes_link', $link )
Parametry:
  • (object) $link Link object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when link-specific meta boxes are added.





Źródło

do_action( 'add_meta_boxes_link', $link );