wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.hidden_meta_boxes › Filtr WordPress Hooks

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'hidden_meta_boxes', $hidden, $screen, $use_defaults )
Parametry: (3)
  • (string[]) $hidden An array of IDs of hidden meta boxes.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Screen) $screen WP_Screen object of the current screen.
    Wymagane: Tak
  • (bool) $use_defaults Whether to show the default meta boxes. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of hidden meta boxes.

Źródło

return apply_filters( 'hidden_meta_boxes', $hidden, $screen, $use_defaults );