Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.add_meta_boxes ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'add_meta_boxes', $post_type, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $post_type Post type.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after all built-in meta boxes have been added.

Źródło

do_action( 'add_meta_boxes', $post_type, $post );