Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

$args = apply_filters( 'akismet_view_arguments', $args, $name );