Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_ua ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'akismet_ua', $akismet_ua )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$akismet_ua = apply_filters( 'akismet_ua', $akismet_ua );