Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_debug_log ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'akismet_debug_log', defined( 'WP_DEBUG' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

if ( apply_filters( 'akismet_debug_log', defined( 'WP_DEBUG' ) && WP_DEBUG && defined( 'WP_DEBUG_LOG' ) && WP_DEBUG_LOG && defined( 'AKISMET_DEBUG' ) && AKISMET_DEBUG ) ) {