Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_dashboard_blog ›

Od3.0.0
Przestarzały3.1.0
get_dashboard_blog ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
 • (WP_Site) Current site object.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • MU

Get the "dashboard blog", the blog where users without a blog edit their profile data.

Dashboard blog functionality was removed in WordPress 3.1, replaced by the user admin.Źródło

function get_dashboard_blog() {
  _deprecated_function( __FUNCTION__, '3.1.0', 'get_site()' );
  if ( $blog = get_site_option( 'dashboard_blog' ) ) {
	  return get_site( $blog );
  }

  return get_site( get_network()->site_id );
}