Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

return apply_filters( 'akismet_get_api_key', defined('WPCOM_API_KEY') ? constant('WPCOM_API_KEY') : get_option('wordpress_api_key') );