Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_comment_nonce ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'akismet_comment_nonce', get_option( 'akismet_comment_nonce' )
Zdefiniowane na:
Codex:

See filter documentation in init_hooks().

Źródło

$akismet_nonce_option = apply_filters( 'akismet_comment_nonce', get_option( 'akismet_comment_nonce' ) );