Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

if ( 'display' !== apply_filters( 'akismet_comment_form_privacy_notice', get_option( 'akismet_comment_form_privacy_notice', 'hide' ) ) ) {