Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_comment_trashnotice ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_comment_trashnotice ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Output 'undo move to trash' text for commentsŹródło

function wp_comment_trashnotice() {
	?>
<div class="hidden" id="trash-undo-holder">
	<div class="trash-undo-inside">
		<?php
		/* translators: %s: Comment author, filled by AJAX. */
		printf( __( 'Comment by %s moved to the trash.' ), '<strong></strong>' );
		?>
		<span class="undo untrash"><a href="#"><?php _e( 'Undo' ); ?></a></span>
	</div>
</div>
<div class="hidden" id="spam-undo-holder">
	<div class="spam-undo-inside">
		<?php
		/* translators: %s: Comment author, filled by AJAX. */
		printf( __( 'Comment by %s marked as spam.' ), '<strong></strong>' );
		?>
		<span class="undo unspam"><a href="#"><?php _e( 'Undo' ); ?></a></span>
	</div>
</div>
	<?php
}