Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.Źródło

return apply_filters( 'akismet_predefined_api_key', false );