Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_delete_comment_limit ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'akismet_delete_comment_limit', defined( 'AKISMET_DELETE_LIMIT' )
Parametry:
  • (int) The default, as defined by AKISMET_DELETE_LIMIT.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines how many comments will be deleted in each batch.

Źródło

$delete_limit = apply_filters( 'akismet_delete_comment_limit', defined( 'AKISMET_DELETE_LIMIT' ) ? AKISMET_DELETE_LIMIT : 10000 );