Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_delete_comment ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'rest_delete_comment', $comment, $response, $request )
Parametry: (3)
  • (WP_Comment) $comment The deleted comment data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Response) $response The response returned from the API.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The request sent to the API.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a comment is deleted via the REST API.

Źródło

do_action( 'rest_delete_comment', $comment, $response, $request );