wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_post_type_meta_boxes › WordPress Function

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_nav_menu_post_type_meta_boxes ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Creates meta boxes for any post type menu item.

.


Źródło

function wp_nav_menu_post_type_meta_boxes() {
	$post_types = get_post_types( array( 'show_in_nav_menus' => true ), 'object' );

	if ( ! $post_types ) {
		return;
	}

	foreach ( $post_types as $post_type ) {
		/**
		 * Filters whether a menu items meta box will be added for the current
		 * object type.
		 *
		 * If a falsey value is returned instead of an object, the menu items
		 * meta box for the current meta box object will not be added.
		 *
		 * @since 3.0.0
		 *
		 * @param WP_Post_Type|false $post_type The current object to add a menu items
		 *                   meta box for.
		 */
		$post_type = apply_filters( 'nav_menu_meta_box_object', $post_type );

		if ( $post_type ) {
			$id = $post_type->name;
			// Give pages a higher priority.
			$priority = ( 'page' === $post_type->name ? 'core' : 'default' );
			add_meta_box(
				"add-post-type-{$id}",
				$post_type->labels->name,
				'wp_nav_menu_item_post_type_meta_box',
				'nav-menus',
				'side',
				$priority,
				$post_type
			);
		}
	}
}