wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_lazyload_site_meta › WordPress Function

Od6.3.0
Przestarzałyn/a
wp_lazyload_site_meta ( $site_ids )
Parametry:
  • (array) $site_ids List of site IDs.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Queue site meta for lazy-loading.Źródło

function wp_lazyload_site_meta( array $site_ids ) {
	if ( empty( $site_ids ) ) {
		return;
	}
	$lazyloader = wp_metadata_lazyloader();
	$lazyloader->queue_objects( 'blog', $site_ids );
}