Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_audio_shortcode_class ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_audio_shortcode_class', $atts['class'], $atts )
Parametry: (2)
  • (string) $class CSS class or list of space-separated classes.
    Wymagane: Tak
  • (array) $atts Array of audio shortcode attributes.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the class attribute for the audio shortcode output container.

Źródło

$atts['class'] = apply_filters( 'wp_audio_shortcode_class', $atts['class'], $atts );