Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_shortcode_atts_regex ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
get_shortcode_atts_regex ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) The shortcode attribute regular expression
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve the shortcode attributes regex.Źródło

function get_shortcode_atts_regex() {
	return '/([\w-]+)\s*=\s*"([^"]*)"(?:\s|$)|([\w-]+)\s*=\s*\'([^\']*)\'(?:\s|$)|([\w-]+)\s*=\s*([^\s\'"]+)(?:\s|$)|"([^"]*)"(?:\s|$)|\'([^\']*)\'(?:\s|$)|(\S+)(?:\s|$)/';
}