Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_video_shortcode_library ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_video_shortcode_library', 'mediaelement' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/media.php

Źródło

if ( 'mediaelement' === apply_filters( 'wp_video_shortcode_library', 'mediaelement' ) ) {