Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_shortcode_tag ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'do_shortcode_tag', $output, $tag, $attr, $m )
Parametry: (4)
 • (string) $output Shortcode output.
  Wymagane: Tak
 • (string) $tag Shortcode name.
  Wymagane: Tak
 • (array|string) $attr Shortcode attributes array or empty string.
  Wymagane: Tak
 • (array) $m Regular expression match array.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the output created by a shortcode callback.

Źródło

return apply_filters( 'do_shortcode_tag', $output, $tag, $attr, $m );