Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.strip_shortcode_tag ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
strip_shortcode_tag ( $m )
Parametry:
  • (array) $m RegEx matches against post content.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|false) The content stripped of the tag, otherwise false.
Zdefiniowane na:
Codex:

Strips a shortcode tag based on RegEx matches against post content.Źródło

function strip_shortcode_tag( $m ) {
	// allow [[foo]] syntax for escaping a tag
	if ( $m[1] == '[' && $m[6] == ']' ) {
		return substr( $m[0], 1, -1 );
	}

	return $m[1] . $m[6];
}