Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_do_shortcode_tag ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'pre_do_shortcode_tag', false, $tag, $attr, $m )
Parametry: (4)
 • (false|string) $return Short-circuit return value. Either false or the value to replace the shortcode with.
  Wymagane: Tak
 • (string) $tag Shortcode name.
  Wymagane: Tak
 • (array|string) $attr Shortcode attributes array or empty string.
  Wymagane: Tak
 • (array) $m Regular expression match array.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to call a shortcode callback.

Returning a non-false value from filter will short-circuit the shortcode generation process, returning that value instead.

Źródło

$return = apply_filters( 'pre_do_shortcode_tag', false, $tag, $attr, $m );