Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_array_slice_assoc ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_array_slice_assoc ( $array, $keys )
Parametry: (2)
  • (array) $array The original array.
    Wymagane: Tak
  • (array) $keys The list of keys.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) The array slice.
Zdefiniowane na:
Codex:

Extract a slice of an array, given a list of keys.Źródło

function wp_array_slice_assoc( $array, $keys ) {
	$slice = array();
	foreach ( $keys as $key ) {
		if ( isset( $array[ $key ] ) ) {
			$slice[ $key ] = $array[ $key ];
		}
	}

	return $slice;
}