wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_admin_bar_shortlink_menu › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_admin_bar_shortlink_menu ( $wp_admin_bar )
Parametry:
  • (WP_Admin_Bar) $wp_admin_bar The WP_Admin_Bar instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Provides a shortlink.Źródło

function wp_admin_bar_shortlink_menu( $wp_admin_bar ) {
	$short = wp_get_shortlink( 0, 'query' );
	$id    = 'get-shortlink';

	if ( empty( $short ) ) {
		return;
	}

	$html = '<input class="shortlink-input" type="text" readonly="readonly" value="' . esc_attr( $short ) . '" aria-label="' . __( 'Shortlink' ) . '" />';

	$wp_admin_bar->add_node(
		array(
			'id'    => $id,
			'title' => __( 'Shortlink' ),
			'href'  => $short,
			'meta'  => array( 'html' => $html ),
		)
	);
}