Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.unescape_invalid_shortcodes ›

Od4.2.3
Przestarzałyn/a
unescape_invalid_shortcodes ( $content )
Parametry:
  • (string) $content Content to search for placeholders.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Content with placeholders removed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove placeholders added by do_shortcodes_in_html_tags().Źródło

function unescape_invalid_shortcodes( $content ) {
	// Clean up entire string, avoids re-parsing HTML.
	$trans = array(
		'[' => '[',
		']' => ']',
	);

	$content = strtr( $content, $trans );

	return $content;
}