Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_send_json_success ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_send_json_success ( $data = null, $status_code = null )
Parametry: (2)
 • (mixed) $data Data to encode as JSON, then print and die.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (int) $status_code The HTTP status code to output.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.7.0

Send a JSON response back to an Ajax request, indicating success.Źródło

function wp_send_json_success( $data = null, $status_code = null ) {
	$response = array( 'success' => true );

	if ( isset( $data ) ) {
		$response['data'] = $data;
	}

	wp_send_json( $response, $status_code );
}