wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_send_json_success › WordPress Function

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
wp_send_json_success ( $value = null, $status_code = null, $flags = 0 )
Parametry: (3)
 • (mixed) $value Optional. Data to encode as JSON, then print and die. Default null.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (int) $status_code Optional. The HTTP status code to output. Default null.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (int) $flags Optional. Options to be passed to json_encode(). Default 0.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.7.0
 • 5.6.0

Sends a JSON response back to an Ajax request, indicating success.Źródło

function wp_send_json_success( $value = null, $status_code = null, $flags = 0 ) {
	$response = array( 'success' => true );

	if ( isset( $value ) ) {
		$response['data'] = $value;
	}

	wp_send_json( $response, $status_code, $flags );
}