Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_password_expires ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'post_password_expires', time()
Parametry:
  • (int) $expires The expiry time, as passed to setcookie().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the life span of the post password cookie.

By default, the cookie expires 10 days from creation. To turn this into a session cookie, return 0.

Źródło

$expire  = apply_filters( 'post_password_expires', time() + 10 * DAY_IN_SECONDS );