Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.allow_password_reset ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'allow_password_reset', $allow, $user->ID )
Parametry: (2)
  • (bool) $allow Whether to allow the password to be reset. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (int) $user_data->ID The ID of the user attempting to reset a password.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to allow a password to be reset.

Źródło

$allow = apply_filters( 'allow_password_reset', $allow, $user->ID );