Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



wp_lostpassword_url ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_lostpassword_url ( $redirect = '' )
Parametry:
  • (string) $redirect Path to redirect to on login.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Powrót:
  • (string) Lost password URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the URL that allows the user to retrieve the lost password



Źródło

function wp_lostpassword_url( $redirect = '' ) {
	$args = array();
	if ( ! empty( $redirect ) ) {
		$args['redirect_to'] = urlencode( $redirect );
	}

	$lostpassword_url = add_query_arg( $args, network_site_url( 'wp-login.php?action=lostpassword', 'login' ) );

	/**
	 * Filters the Lost Password URL.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param string $lostpassword_url The lost password page URL.
	 * @param string $redirect         The path to redirect to on login.
	 */
	return apply_filters( 'lostpassword_url', $lostpassword_url, $redirect );
}