Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.show_password_fields ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'show_password_fields', true, $profileuser )
Parametry: (2)
  • (bool) $show Whether to show the password fields. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $profileuser User object for the current user to edit.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the display of the password fields.

Źródło

$show_password_fields = apply_filters( 'show_password_fields', true, $profileuser );