Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.lostpassword_post ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'lostpassword_post', $errors )
Parametry:
  • (WP_Error) $errors A WP_Error object containing any errors generated by using invalid credentials.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before errors are returned from a password reset request.

Źródło

do_action( 'lostpassword_post', $errors );