Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_password_nag_edit_user ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
default_password_nag_edit_user ( $user_ID, $old_data )
Parametry: (2)
  • (int) $user_ID
    Wymagane: Tak
  • (object) $old_data
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function default_password_nag_edit_user( $user_ID, $old_data ) {
	// Short-circuit it.
	if ( ! get_user_option( 'default_password_nag', $user_ID ) ) {
		return;
	}

	$new_data = get_userdata( $user_ID );

	// Remove the nag if the password has been changed.
	if ( $new_data->user_pass != $old_data->user_pass ) {
		delete_user_setting( 'default_password_nag' );
		update_user_option( $user_ID, 'default_password_nag', false, true );
	}
}