Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.default_password_nag_handler ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
default_password_nag_handler ( $errors = false )
Parametry:
  • (false) $errors Deprecated.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: false
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuŹródło

function default_password_nag_handler( $errors = false ) {
	global $user_ID;
	// Short-circuit it.
	if ( ! get_user_option( 'default_password_nag' ) ) {
		return;
	}

	// get_user_setting = JS saved UI setting. else no-js-fallback code.
	if ( 'hide' == get_user_setting( 'default_password_nag' ) || isset( $_GET['default_password_nag'] ) && '0' == $_GET['default_password_nag'] ) {
		delete_user_setting( 'default_password_nag' );
		update_user_option( $user_ID, 'default_password_nag', false, true );
	}
}