Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dashboard_empty ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
wp_dashboard_empty ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Empty function usable by plugins to output empty dashboard widget (to be populated later by JS).Źródło

function wp_dashboard_empty() {}