wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dashboard_primary › WordPress Function

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
wp_dashboard_primary ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.8.0

'WordPress Events and News' dashboard widget.Źródło

function wp_dashboard_primary() {
	$feeds = array(
		'news'  => array(

			/**
			 * Filters the primary link URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.5.0
			 *
			 * @param string $link The widget's primary link URL.
			 */
			'link'     => apply_filters( 'dashboard_primary_link', __( 'https://wordpress.org/news/' ) ),

			/**
			 * Filters the primary feed URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param string $url The widget's primary feed URL.
			 */
			'url'     => apply_filters( 'dashboard_primary_feed', __( 'https://wordpress.org/news/feed/' ) ),

			/**
			 * Filters the primary link title for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param string $title Title attribute for the widget's primary link.
			 */
			'title'    => apply_filters( 'dashboard_primary_title', __( 'WordPress Blog' ) ),
			'items'    => 2,
			'show_summary' => 0,
			'show_author' => 0,
			'show_date'  => 0,
		),
		'planet' => array(

			/**
			 * Filters the secondary link URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param string $link The widget's secondary link URL.
			 */
			'link'     => apply_filters( 'dashboard_secondary_link', __( 'https://planet.wordpress.org/' ) ),

			/**
			 * Filters the secondary feed URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param string $url The widget's secondary feed URL.
			 */
			'url'     => apply_filters( 'dashboard_secondary_feed', __( 'https://planet.wordpress.org/feed/' ) ),

			/**
			 * Filters the secondary link title for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 2.3.0
			 *
			 * @param string $title Title attribute for the widget's secondary link.
			 */
			'title'    => apply_filters( 'dashboard_secondary_title', __( 'Other WordPress News' ) ),

			/**
			 * Filters the number of secondary link items for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.
			 *
			 * @since 4.4.0
			 *
			 * @param string $items How many items to show in the secondary feed.
			 */
			'items'    => apply_filters( 'dashboard_secondary_items', 3 ),
			'show_summary' => 0,
			'show_author' => 0,
			'show_date'  => 0,
		),
	);

	wp_dashboard_cached_rss_widget( 'dashboard_primary', 'wp_dashboard_primary_output', $feeds );
}