Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_dashboard_primary_output ›

Od3.8.0
Przestarzałyn/a
wp_dashboard_primary_output ( $widget_id, $feeds )
Parametry: (2)
  • (string) $widget_id Widget ID.
    Wymagane: Tak
  • (array) $feeds Array of RSS feeds.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.8.0

Display the WordPress events and news feeds.Źródło

function wp_dashboard_primary_output( $widget_id, $feeds ) {
	foreach ( $feeds as $type => $args ) {
		$args['type'] = $type;
		echo '<div class="rss-widget">';
			wp_widget_rss_output( $args['url'], $args );
		echo '</div>';
	}
}